במיקום מעולה וגבוה בשכונת ארנונה הותיקה, מגרש בבעלות פרטית (טאבו) בשטח 547 מ"ר (שטח מקורי שקובע זכויות הבניה היה 612 מ"ר ), 66% בניה, לבניית 4 יחידות, המגרש פנוי (ללא כל מבנה), המחיר גמיש לתזרים כסף מהיר

$2,692,430

במיקום מעולה וגבוה בשכונת ארנונה הותיקה, מגרש בבעלות פרטית (טאבו) בשטח 547 מ"ר (שטח מקורי שקובע זכויות הבניה היה 612 מ"ר ), 66% בניה, לבניית 4 יחידות, המגרש פנוי (ללא כל מבנה), המחיר גמיש לתזרים כסף מהיר